24 Aralık 2008 Çarşamba

Themistokles ve Hukuk

Pers Savaşları boyunca Atina meclisinde görev almış bir liderdir. Atinalıları Perslerin saldırılarına karşı donanmayı geliştirmeleri için ikna etmesi ile tanınır. Hikayeye göre senatoda hararetli tartışmalar esnasında üzerine yürünmesi nedeniyle ettiği bir çift söz bize sözlerin ne kadar üstün ve güçlü birer eser olduğunu bir kez daha vurgular, üstüne yürüyenin gözlerinin içine bakarak;
' vur fakat dinle ' diyerek sözünü dinletmesini bilmiştir,Themistokles.

Aynı zamanda yunan mitolojisinde ilahi adalet tanricasi olarak isimlendirilir. Biz daha çok kısaltmasını biliriz; themis. Elinde kılıç ve bağlı gözleri sonradan yakistirma olduğu rivayet edilmekte, mitolojiye göre zeusun ikinci sırada ki eşidir.

Gözündeki örtü herkes için tarafsızlığı, elindeki kılıç adaletin keskinliğini, diger elindeki terazi ise adil olmayı yani adaleti temsil eder.

Modern Hukuk anlayışı, insanlığın bir araya gelerek ortak yaşamı seçmesiyle beraber oluşmaya başlamıştır, en temel bilimlerden biri olan hukuk, salt yasalardan ve kanun koyucuların buyruklarından ibaret bir terim değildir, tarihsel gelişim boyunca insanlar iktidarı ve gücü eğemen kılma çıkarları doğrultusunda yönlendirme güdüsüyle hukuku defalarca kendilerince uyarlamışlardır. İdeal hukuk kavramıda bu anlayıştan ötürü ortaya konmuştur. İdeal hukuk, uygulanması ve yürürlüğe konması açısından en temel hakların korunması gerektiğini bize anlatır diğer bir ifade ile en iyi yaşam biçimini sunmayı hedefleyen anlayıştır, biz mevcut hukuk yapımızı ne kadar bu mertebeye taşırsak ideal olana da o derece yaklaşacağımızı bilmeliyiz.

Hukuk dinlemektir, empatidir, vicdandır. Sembollerde olduğu gibi eşitliği, adil olmayı ve bunun getirdiği özgür biçimde yaşamı desteklemek için hukuka her zamankinden fazla ihtiyaç duymaktayız, gelecek yüzyıllara insanlığı ve medeniyeti taşımak istiyorsak bu araç hiç kuşkusuz günümüzde nasanın, aurora borealis'in sirlarını yani kuzey ışıklarının akıbetini öğrenmek maksadıyla uzaya göndereceği uydulara verdiği salt isim olarak değil o güzel, anaç, ayrım gözetmeyen themis olmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder